Nina Pancheva-Kirkova_The Island of Utop

остров утопия

масло върху платно

101 х 80 см

2015 г.

Утопията би могла да предизвика ограничителни идеологически „четения“ за възможно предварително определено бъдеще и в същото време би могла да представлява идеално несъществуващо място, чието невъзможно „съществуване“ в сферата на живописта се опитва да разшири възприятието за собствената ни „реалност“ .


Тази картина е за пътуване към тъмна, тоталитарна утопия, утопия, която обхваща рационален исторически детерминизъм и въпреки това ... има скритото си светилище някъде на остров.

Картината беше в списъка за финалната изложба на  Награда Lynn Painter-Stainers 2017 - Mall Galleries, Лондон.