top of page
DSC_0357.JPG

заключителна докторска изложба

Галерия Уинчестър

Училище по изкуства в Уинчестър

Декември 2014 г.

DSC_0368.JPG
DSC_0354.JPG
DSC_0356.JPG
DSC_0344.JPG
DSC_0346.JPG
DSC_0427.JPG

Как да  Създайте идеално минало:

Континуитети от комунистическата епоха в посткомунистическа България  

Моето изследване, базирано на практика, разгледа  приемствености между изобразителното изкуство в
Комунистическа и посткомунистическа България. За да се изследват тези приемствености,
изследваното изследване, както чрез теоретични, така и чрез студийни практически елементи,
две понятия от миналото: носталгия и „пребоядисване“ на миналото, считани за ключови
идеи за изследване на приемствеността между двата периода. Тяхното влияние беше
разгледан като разширяващ се върху съвременното изобразително изкуство в България, силно въздействащ върху
възприемане на миналото и неговото наследство в света на изкуството.


Резултатите от това изследване са картини и инсталации. Моята студийна практика,
като неразделна част от това изследване, изследвано
  приемственост между комунистическото минало
и посткомунистическото настояще, проявено в областта на изобразителното изкуство в България
по време на изследователския процес. Ключовият му елемент се превърна в изследване на
фотографски репродукции на картини и паметници на соцреализма
като техните корелации с представите за носталгия и „пребоядисване“ на близкото минало.
Изследването на начините, по които имат значение тези фотографски репродукции
произведени и експлоатирани са формирали един от основните фокуси на това изследване. Полезно
начинът за разбиране на процеса на производство на техните значения е предоставен от Роланд
Концепцията за мита на Барт. Последното, заедно с избрани аспекти на „Леви-Строс“
разбирането на мита, подкрепя и ръководи това изследване. Фотографичният
репродукциите са изследвани както като структурно автономни, така и като
продукти от процеси на производство, разпространение и потребление. Те са били
разследвани тук като свързани с особените им времеви позиции - между „тогава“
и „сега“, между представянето на „факти“ и изграждането на понятия от миналото.

bottom of page